Vandrande matfestival 9. november – du er invitert!

Årets sprekaste middagsfest, kortreist glede og tverrbygdeleg moro – Tour de Hjelmås – blir arrangert igjen 9. november.

Fjorårets arrangement var så velkoment at Bygdelaget 5915 satsar igjen. Me møtest kl 1730 ved Eknes karosseri (der julegrana pleier å stå) for ein velkomstdrink, der vertshusa blir presenterte. Deretter går me i grupper på 8-10 personar frå hus til hus for en 3-retters meny.

Gruppene miksast undervegs med kjente og ukjente naboar frå heile bygda.
Forrett, hovudrett og dessert med drikke blir servert i ulike vertshus, og alt er inkludert.

Uformell jazz-pub i Helleåsen til slutt, der DJ Monk er i storslag.

Hugs: Ein framand er ein ven du ikkje kjenner!

Bindande påmelding med betaling på 350 kr. pr. person helst seinast 20. oktober (NB: Fortsatt plassar – me heldt skjemaet ope for påmelding også nokre dagar etter den 20. okt.)
Har du spørsmål kontakt 915 38 429.

Meld deg på ved å klikka her.

Les saka frå matfestivalen i 2018 her. 

Matfestivalen er eit tiltak i Liv og Lyst-prosjektet som bygdelaget er med i, der noko av formålet er å integrera nyinnflytta innbyggjarar med dei som har budd her lenge, slik at me blir kjende og i lag samarbeider om å skapa eit godt miljø her me bur.

middag4

LivlystLitenFarger