Saker til årsmøtet 7. september kl 19

Stad: Sandbergsalen, Storstova Sakliste 1. Val av møtestyrar, skrivar og to til å skriva under årsmøteprotokoll2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding for 2019 4. Rekneskap for 20195. Handlingsplan for 20206. Innkomne saker, utvida styre med ein varamedlem til7. Budsjett 20208. Val av styre og valnemnd Kulturelt innslag: August Sandberg viser gamle filmar frå … Fortsett Saker til årsmøtet 7. september kl 19