Ungdomsklubbar

Torsdagsklubben for 4.-6.klassingar

Klubbkveld annankvar torsdag (oddetalsveker) kl 18-20 Eit fritidstilbod med kristen profil. Klubben møtes ved Midtgård bedehus, nokre gongar er me der og mange gongar er me ute, på tur eller anna. Det er ulike spennande aktivitetar frå gong til gong, i tillegg har me alltid andakt og mat.

Kontaktperson: Liv Iren Romarheim tlf 46958195

Info om klubben ligg og på midtgaardbedehus.no


HUK – ungdomsklubben

Har ulike arrangement som:

  • diskotek
  • aktivitetskveldar
  • paintball

Ungdommane vert veldig glade for fleire engasjerte i alderen 13 -18 år som vil vere med å lage kjekke aktivitetar i bygda. Her trengs DJ-spirer, lys- og lyd interesserte, kioskmedarbeidarar osv. Det trengs også vaksne som kan vere vakt eller hjelpe til med andre ting som ungdommen ynskjer å gjennomføre.

Leiar: Mina Nævdal Solberg

Vaksenkontakt: May-Grethe Weløy 90915389

Paintball ansvarleg: Runar Hagesæther og Leader Natås