Musikk, kor & revy

HER ER EI LISTE OVER AKTIVITETAR FOR BÅDE VOKSNE OG BARN

Hjelmås mannskor

Koret vart stifta i 2003 og er eit kor som i dag tel 27 medlemmer, og er for alle menn i alle aldrar som likar å syngje. Koret øver kvar tysdag på Leiknes skule frå kl 19.00 – 21.30, og deltek  i mange ulike samanhengar, alt frå eigne konsertar og oppsetjingar, til oppdrag saman med andre aktørar på ulike, kulturelle tilstellingar. Repertoaret spenner frå typiske gamle mannskorsongar til pop og viser, både religiøse og profane, på norsk og engelsk. Koret har eit godt sosialt miljø.
Dersom dette verkar interessant for deg, ta gjerne kontakt med leiaren eller dirigenten i koret, eller møt opp ein tysdagskveld og finn ut meir. Koret følgjer stort sett grunnskulen i Lindås si skulerute.

Leiar: Reidar Konglevoll (seimgard@online.no, tlf 92848980)
Dirigent: Åse Hagesæter (aasehagesaeter@hotmail.com, tlf  90764823)


Barneteater 3. – 7 .klasse

Tysdagar partalsveker kl. 17 -18.
Instruktørar: Kristin Rongevær, Kristine Fammestad, Christine Westervik.
Kontaktinfo: 91521088 (kurset er fylt opp).


Revygruppa i Ungdomslaget Heimhug

Revygruppa øver jamt og trutt, og i rykk og napp – og vert alltid glad for fleire som vil vere med på galskapen! Her trengs tekstskrivarar, skodespelarar, lyd- og lysteknikarar, kameramenn- og kvinner, kostyme- og kulissemakarar, saftkokarar, plakatopphengarar osv. Her skal vere plass for alle og ein kvar!
Kontaktpersonar revy:
Kristin Rongevær: 97083036, Anne Rose Westervik: 94352976, Inger Helen Midtgård: 45232052.

Ungdomslaget Heimhug er eit frilynt lag som ynskjer å ynskjer å bidra til eit levande lokalsamfunn. Me er medlem av Noregs ungdomslag.
Mailadresse ungdomslaget: Ul.heimhug@outlook.com.
Facebookprofil: UL.Heimhug.
Facebookgruppe: Ul. Heimhug


Leknes Blåseorkester

Aktivitet: Brassband
Kven det er for: Alle over 18 år
Kva me  gjer:  Me øver ein gong i veka og held konsertar spreidd gjennom heile sesongen.
Kor og kortid vi samlast: Me samlast på Leknes skule kvar  torsdag kl. 19.00.
Kontaktperson: Mary-Ann Larsen, tlf.  90976904, e-post: 59maryann@gmail.com