Musikk, fritid, kor & revy

Småbarnstrall i Hjelmås kapell
Småbarnstrall er eit tilbod for born i alderen 0-5 år saman med foreldre eller føresette.
Samlingane startar med ei felles songstund. Etterpå er det felles lunsj med medbrakt mat. Kaffi og te vert servert. Tilbodet er gratis, og vi ønskjer å legge til rette for ein sosial møteplass for små og store.
Småbarnstrall finn stad annakvar tysdag i oddetalsveker kl. 10.30- 12.30. 

Sjå også facebook sida vår: «Småbarnstrall i Osterfjorden» eller websida: kyrkja.no/osterfjorden under mappa «born».
Kontaktperson: Ragnhild M. Romarheim tlf: 93630347 e-post: rr489@kyrkja.no

Hjelmåskarane
Koret vart etablert i 2003.
Mannskoret øver på Leiknes skule tysdagar   kl 1900-2130.
Koret har mellom anna fått publikumsprisen tre gonger i den litt uhøgtidlege konkurransen Koriaden.
Prosjekt hittil:
«Lysmannen» med Geirr Lystrup i samarbeid med Radøy damekor.
«Berre ein mann», eit eigenutvikla prosjekt
Julekonsert i Knarvik kyrkje med Hanne Krogh
«Frå Broadway til Folk ved fjorden» i lag med koret Albatross.
Jubileumsframsyninga «Kast Loss», eit skråblikk på livet til sjøs
Opning av Torgdagen 2019 på utescene midt i Bergen by.
Helge Riise tok over som dirigent i 2018, etter Åse Hagesæter som då hadde dirigert karane i heile 15 år.
Koret har 23 medlemmer, og ønskjer fleire med på laget. Alle øvingane til koret er opne for nye som kan tenkja seg å koma innom for å sjå og prøva.
Kontaktperson:
Reidar Konglevoll  tlf 92848980
Epost: reidar.konglevoll@hotmail.com

Barneteater 3. – 7 .klasse
Tysdagar partalsveker kl. 17 -18.
Instruktørar: Kristin Rongevær, Kristine Fammestad, Christine Westervik.
Kontaktinfo: 91521088 (kurset er fylt opp).


Revygruppa i Ungdomslaget Heimhug
Revygruppa øver jamt og trutt, og i rykk og napp – og vert alltid glad for fleire som vil vere med på galskapen! Her trengs tekstskrivarar, skodespelarar, lyd- og lysteknikarar, kameramenn- og kvinner, kostyme- og kulissemakarar, saftkokarar, plakatopphengarar osv. Her skal vere plass for alle og ein kvar!
Kontaktpersonar revy:
Kristin Rongevær: 97083036, Anne Rose Westervik: 94352976, Inger Helen Midtgård: 45232052.

Ungdomslaget Heimhug er eit frilynt lag som ynskjer å ynskjer å bidra til eit levande lokalsamfunn. Me er medlem av Noregs ungdomslag.
Mailadresse ungdomslaget: Ul.heimhug@outlook.com.
Facebookprofil: UL.Heimhug.
Facebookgruppe: Ul. Heimhug


Leknes Blåseorkester
Aktivitet: Brassband
Kven det er for: Alle over 18 år
Kva me  gjer:  Me øver ein gong i veka og held konsertar spreidd gjennom heile sesongen.
Kor og kortid vi samlast: Me samlast på Leknes skule kvar  torsdag kl. 19.00.
Kontaktperson: Mary-Ann Larsen, tlf.  90976904, e-post: 59maryann@gmail.com

Hjelmås Båtforening
Hjelmås Båtforening vart skipa 5. sept 1993.
Båtforeninga har eiga båtbrygge inst i Hjelmåsvågen på Hjelmås. Båtbrygga har 2 utstikkarar med tilsaman 37 båtplassar, jolleplassar og gjesteplassar. Brygga ligg i stilt farvann med flotte omgjevnadar kor søndagsopen nærbutikk og sanitæranlegg er like ved.
Kontaktperson:
Leiar i båtforeninga er Per Ole Ekker Tlf 995 54 540 – Epost: per-ole.ekker@alver.kommune.no