Kven blir årets sambygding? Kom med forslag innan 1. mai!

Har du forslag til kven som bør kårast til årets sambygding på 5915? Send ditt forslag til styret i Bygdelaget. Statuttane for tildelinga av denne prisen finn du nedanfor. Forslag med kort grunngjeving kan sendast på epost til bygdelaget, post@5915.no innan 1. mai. I fjor gjekk prisen til Jon Arne Hopsdal for hans mangeårige innsats for … Fortsett Kven blir årets sambygding? Kom med forslag innan 1. mai!