Innmelding i bygdelaget 5915

Hvis du ønskjer å verta medlem i bygdelaget, så kan du fylle ut skjemaet med informasjon om kven som skal verta medlemmar.
Du vil då få tilsendt ein bankgiro og bekrefting på medlemskapet

Husstandsmedlem  kr. 200,-
Enkeltmedlem  kr. 100,-

Fyll ut skjemaet nedenfor og klikk på Send knappen.