Storstova-aktivitetar og utleige – kontaktinformasjon

Alver kommune er i ferd med å få på plass booking- og utleigesystemet Aktiv Kommune. Det er Anders Olav Dale i Alver kommune som no har hovudansvaret for Storstova.
All utleige vil i framtida gå gjennom Aktiv kommune.
Det er og mogleg å senda epost til booking@alver.kommune.no
Storstova vil bli administrert av sakshandsamar tilsett ved Leiknes skule.