Storstova-aktivitetar og utleige – kontaktinformasjon

Alver kommune driftar og leiger ut lokale i Storstova på Lekens skule. Kontaktperson er atle.vaage@alver.kommune.no, tel 945 30 126

Bygdelaget er kun ansvarleg for sine eigne aktivitetar, og kan ikkje svara på spørsmål om utleige, aktivitetar i eller bruk av Storstova.