Livssyn

Jungelgjengen

Jungelgjengen er ein sprell levande søndagsskule spesielt tilrettelagt for barn mellom 4 og 10 år. Her får du leike og ha det kjekt (uteaktiviteter når vi er ute, spel og inneaktiviteter når vi er inne) lage noko fint, høyre bibelhistoriar, synge m.m., og så avluttar vi med enkel kveldsmat.

Vi har samlingane våre i Hjelmås kapell i vinterhalvåret (etter haustferien og fram til påskeferien), og i Sjuretræ, på veg til Hopsdal (sjå skilt) i sommarhalvåret (mellom påskeferien og sommarferien, og sommarferien og haustferien).

Samlingane er annankvar tirsdag (oddetalsveker) kl 17.30-19.00

Kontaktperson er Helga Angelskår Eikrem mob 41 64 84 93.

→ Du kan også nå oss på Facebook-gruppa: ”Jungelgjengen-Hjelmås”.