Årsmøte 7. september 2020

Sett av datoen! Bygdelaget arrangerer årsmøte 7. september kl 19. Det blir vanlege årsmøtesaker, noko å bita i, og kulturelt innslag. Programmet blir publisert så snart det er klart. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 24. august, og det kan sendast til post@5915.no

Årsmøte og aktivitetar utsett inntil vidare

På grunn av pandemien og behovet for å redusera smitterisiko, er alle arrangement i Bygdelaget sin regi fram til påske avlyst. Perioden utan aktivitet kan bli forlenga, avhengig av styresmaktene sine råd og pålegg. Følg med på Bygdelaget 5915 si Facebookside for oppdateringar.