Kjem du den 10. september?

Med liv og lyst skal me 10. september kl 19 gå laus på handlingsplanane som bygdefoklet lagde før sommaren. Berekraftig bygd, turløyper, bygdelagskafe, nubbesildfestival – dette er berre nokre få av forslaga som kom på veggen då me inviterte til idedugnad. Denne kvelden fokuserer me på berekraftig bygd og naturglede, og tek gjerne i mot … Fortsett Kjem du den 10. september?