Saker til årsmøtet 7. september kl 19

Stad: Sandbergsalen, Storstova Sakliste 1. Val av møtestyrar, skrivar og to til å skriva under årsmøteprotokoll2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding for 2019 4. Rekneskap for 20195. Handlingsplan for 20206. Innkomne saker, utvida styre med ein varamedlem til7. Budsjett 20208. Val av styre og valnemnd Kulturelt innslag: August Sandberg viser gamle filmar frå … Fortsett Saker til årsmøtet 7. september kl 19

Årsmøte 7. september 2020

Sett av datoen! Bygdelaget arrangerer årsmøte 7. september kl 19. Det blir vanlege årsmøtesaker, noko å bita i, og kulturelt innslag. Programmet blir publisert så snart det er klart. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 24. august, og det kan sendast til post@5915.no