Utgreiing av trafikksikring i Leknes skulekrins – rapport og tiltak

Utvalsarbeidet for trafikksikring for Leknes skulekrins er no avslutta, og har munna ut i ein rapport. Representantar frå Bygdelaget 5915 og andre organisasjonar deltok i møte med utvalet. I rapporten er det foreslått fleire tiltak. Gjennom arbeidet med denne utgreiinga har arbeidsgruppa fått eit klart inntrykk av at mange opplever at skulevegen er utrygg, står … Fortsett Utgreiing av trafikksikring i Leknes skulekrins – rapport og tiltak