Christine er årets sambygding!

Årets sambygding 2019 Christine Westervik. Ho vart tildelt prisen på 17.-mai arrangementet på Leiknes skule.   Prisvinnaren Christine Westervik (t.h) saman med leiar i Bygdelaget 5915, Inger Helen Midtgård.  Juryen seier: Årets sambygding er ein person som gjennom heile oppveksten og i vaksen alder har gjort ein formidabel innsats for å skapa aktivitet, samhald, glede og trivsel. … Fortsett Christine er årets sambygding!

Liv og Lyst-kvelds, Steinar til minne og biosfære-inspirasjon

Ein fin gjeng var samla rundt kveldsbordet då bygdelaget inviterte til høgtideleg opning av Steinarstova og eit inspirerande foredrag om biosfære-satsinga i Nordhordland. Om ikkje lenge kan Nordhordland, som første region i Noreg, få status som såkalla biosfæreområde i UNESCO. Dette kom Kari Natland frå Regionrådet for å fortelja oss om. Ho la vekt på … Fortsett Liv og Lyst-kvelds, Steinar til minne og biosfære-inspirasjon

Eit sildeeventyr

Torsdag morgon, like etter fullmånen kvelden før, tok dei ut på sildefiske i ein våg i Osterfjorden som berre Øystein Angelskår visste om. Med seg hadde han Per Hagesæter og Olav Luggenes. Det var yr og skodde i lufta, men fjorden var flat og fin. Dei kom fram til sildagarnet som Øystein hadde ståande ute … Fortsett Eit sildeeventyr

Kven blir årets sambygding? Kom med forslag!

Har du forslag til kven som bør kårast til årets sambygding på 5915? Send ditt forslag til styret i Bygdelaget. Statuttane for tildelinga av denne prisen finn du nedanfor. Prisen vert overrekt 17. mai. Forslag med kort grunngjeving kan sendast på epost til bygdelaget, post@5915.no innan 30. mars. I 2018 gjekk prisen til styret for Hjelmås Handelslag, … Fortsett Kven blir årets sambygding? Kom med forslag!