Årsmøte og aktivitetar utsett inntil vidare

På grunn av pandemien og behovet for å redusera smitterisiko, er alle arrangement i Bygdelaget sin regi fram til påske avlyst. Perioden utan aktivitet kan bli forlenga, avhengig av styresmaktene sine råd og pålegg. Følg med på Bygdelaget 5915 si Facebookside for oppdateringar.