Byvekstavtalen og følgjene for 5915 Hjelmås

Kva meiner du om byvekstavtalen og kva trur du avtalen betyr for bygda vår? Debatten går i media og mange har meiningar.
Styret i Bygdelaget 5915 treng gode spørsmål og innspel frå deg som me kan nytta i vårt brev til dei folkevalde i kommunen vår.

Klikk her for å seia di meining

Utkast til byvekstavtale finn du her

Senter for klimaforsking si utgreiing om konsekvensar av byvekstavtaler finn du her, og særleg kapittel 5 er relevant

Svarfrist er 7. februar.

Me håpar me høyrer frå deg!