Seinsommarfest på kaien lørdag 7. september!

Bli med Kaptein Skutelaus og Kaptein Vannskrekk på ein gøy dag for heile familien!

Det blir konkurransar, grilling, underhaldning, tursti og mykje meir. Kanskje du fiskar dagens fisk og vinn ein premie?

Store og små må halda av dagen, nærmare program kjem!
Dersom du ønskjer å bidra med underhaldning eller hjelpa til på arrangementet, ta kontakt med oss på post@5915.no

Det er bygdelaget, ungdomslaget, Handelslaget og Handelslagets vener som arrangerer festen i fellesskap.

Følg med!

kaptein