Imponerande tur-iver til Gladihaug

I året 2018 er det tre personar som som har teke turen til Gladihaug og skrive namnet sitt i gjesteboka samtlege dagar i året – og alle tre fekk pokal på 17. mai-arrangementet på Leiknes skule.

smacap_BFace

Den yngste pokalvinnaren, Markus Hopsdal (t.v på biletet) er tre månader yngre enn nestemann, Tomas Fjellstad. Begge fylte 17 år i 2018. Litt meir vaksne Britt Hege Fjellstad var heller ikkje snau, ho fekk også pokal for å ha vore på Gladihaug heile 365 gongar i fjor!

Totalt for året er det 7142 noterte turar i gjestebøkene, det er nesten 20 turgåarar per dag. I tillegg er det mange som ikkje noterer navnet i gjesteboka.
Legg og merke til at heile 15 personar har gått til Gladihaug meir enn ein gong i veka.

Her er heile lista, frå 365 turar ned til fem:

Pokalvinnar, Markus Hopsdal 365 turar
Pokalvinnar, Tomas Fjellstad 365 turar
Pokalvinnar,  365 turar

4. Roald Grøttveit 272
5. Vidar Hopsdal 259
6. Cesilie Selvik 214
7. Lars Kåre Eikrem 165
8. Steinar Hopsdal 160
9. Randi R. Hopsdal 147
10. Grethe Grøttveit 105
11. Erik Blindheim 102
12. Svein Åge Fyllingen 75
13. Terje Romarheim 69
14. Geir Ove Hopsdal 59
15. Randi Næss Fotland 59
16. Stian Hauge 47
17. John Harald Valle 44
18. Terje Håkon Hagesæther 41
19. Jan Tore Strøm 38
20. Kristoffer Mellingen 37
21. Dordi Bø 36
22. Jill Stine Fjellstad Strøm 36
23. Lukas Hopsdal 33
24. Turid Å Angelskår 33
25. Tove Heggernes 33
26. Jon Arne Hopsdal 32
27. Tore Eidsheim 32
28. Eivind Ulveseth 29
29. Inger Oppheim Hindenes 24
30. Harald Eidsheim 24
31. Mona Tverberg Fyllingen 22
32. Svein Hopsdal 22
33. Margunn Romarheim 21
34. Pernhild Olsen 20
35. Joakim Rasmussen 20
36. Tordis Hopsdal 19
37. Geir Øy 18
38. Anne Karin Eide 18
39. Lars G. Kristiansen 18
40. Lise K. Viken 17
41. Elisabeth Valle 16
42. Arne J. Egge 16
43. Astrid Landro 15
44. Jon-Åge Rongved 15
45. Arve Larssen 15
46. Anders Myhr 14
47. Gunnvor Seljelid 13
48. Arne L. Hopsdal 13
49. Ronny Eidsheim 13
50. Johanna Seim 12
51. Arne Johan Sæle 12
52. Ragnhild B. Trefall 11
53. Marte B. Hauge 11
54. Eivind Fjellstad 10
55. Dag Heggheim 10
56. Jogeir Romarheim 10
57. Arnhild Haugland Tvete 9
58. Robert Mjøs 9
59. Sigmund Hageseter 9
60. Therese Eidsheim 9
61. Reidun Hopland 9
62. Jan Richard Midtgård 9
63. Emil Angelskår 8
64. Anna Landro 8
65. Karen K. Såtendal 8
66. Trond Matre 8
67. Anders Valle 8
68. Isak Angelskår 7
69. Lars Ørjan Tvete 7
70. Kari F. Bjørge 7
71. Ole Kjeka 7
72. Anette Seljelid 7
73. Hans Alfin Herland 7
74. Markus Myhr 7
75. Robert Valle Eknes 7
76. Jorun Botne 7
77. Trond Grøttveit 7
78. Asle Eikanger 6
79. Magnar Angelskår 6
80. Yngve Fyllingen 6
81. Einar Hærø 5
82. Lars Ola Tvete 5
83. Inge Seljelid 5