Saker til årsmøtet 7. september kl 19

Stad: Sandbergsalen, Storstova

Sakliste

1. Val av møtestyrar, skrivar og to til å skriva under årsmøteprotokoll
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Årsmelding for 2019
4. Rekneskap for 2019
5. Handlingsplan for 2020
6. Innkomne saker, utvida styre med ein varamedlem til
7. Budsjett 2020
8. Val av styre og valnemnd

Kulturelt innslag: August Sandberg viser gamle filmar frå Hjelmåsbygda

Velkomen!

Årsmelding 2019