Hjelmås mannskor ønskjer fleire medlemmer!

Me er ein glad gjeng på 25 mannfolk når alle er tilstades. Denne hausten har me fått ny dirigent, Helge Riise er dyktig og inspirerande, og me heldt no på å øve inn nytt repertoar – sjømannsviser, balladar og eviggrøne melodiar frå pop -og jazzverda. Dette skal enda opp i ei jubileumsframsyning til våren då koret feirar 15 årsjubileum.

mannskor

Me vil gjerne ha kontakt med deg som likar å syngja – enten det er på badet eller saman med andre. Kanskje har du vore med i eit kor tidlegare ? Me øver på Leiknes skule kvar tysdag frå kl 1900 til 2130. Du er velkommen innom på øving om du berre vil sjå og høyra kva me driv på med – så kan du avgjera etterpå om dette var noko for deg . Håpar å høyra frå deg – velkommen skal du vera !

Med helsing frå oss i Hjelmås mannskor v/ Reidar Konglevoll