Årsmøte i 2018 for Bygdelaget 5915

Velkomen til årsmøte 19. februar i ungdomshuset på Hjelmås!

Saker som skal opp er:

  • Rekneskap og budsjett
  • Endring av vedtekter
  • Handlingsplan 2018
  • Val
  • Ymse

Sakspapira vert lagd ut på 5915.no 12. fabruar. Saker som medlemer ønskjer å melda inn til årsmøtet, må vera styret i hende seinast 5. februar. Saksframlegg kan sendast til post@5915.no

Helsing styret