Kven blir årets sambygding? Kom med forslag!

Har du forslag til kven som bør kårast til årets sambygding på 5915? Send ditt forslag til styret i Bygdelaget. Statuttane for tildelinga av denne prisen finn du nedanfor. Prisen vert overrekt 17. mai. Forslag med kort grunngjeving kan sendast på epost til bygdelaget, post@5915.no innan 30. mars. I 2018 gjekk prisen til styret for Hjelmås Handelslag, … Fortsett Kven blir årets sambygding? Kom med forslag!

Frå gamle dagar: Rattkjelkekjøring i Sudmannsbrekka og frå Hopsdal

Minner frå Leiknesbygda rundt +- 1960 Kan du tenkja deg noko finare. Det er fullmåne og stjerneklart, litt snø som er hardkjørt i vegbana (kommunebilen hadde ikkje plogen heilt nedpå, det sleit mindre på skjeret!). Med andre ord, perfekte forhold for rattkjelkekjøring, det går så det gnista av meiane når du treffer ein stein frå … Fortsett Frå gamle dagar: Rattkjelkekjøring i Sudmannsbrekka og frå Hopsdal