Gode sambygding!

Bygdelaget 5915 treng medlemmar for å oppretthalda drift og aktivitet. Me håpar difor at flest mogleg vil støtta arbeidet vårt ved å betala ein årleg kontingent. Pengane går blant anna til å skapa og marknadsføra felles møteplassar, og arrangement, finansiera utmerkingar som Gladihaugpokalen og Årets sambygding, nettside, innkjøp av felles utstyr, og andre aktivitetar som … Fortsett Gode sambygding!

Familiedag og fiskekonkurranse på kaien 7. september!

Bli med på seinsommarfest der me feirar Hjelmås Handelslag sitt 120-års jubileum – gratis kaffi og kaker til alle, grilling, fiskekonkurranse, leikar for store og små og mykje moro. Tid: 12-16 Påmelding til fiskekonkurranse frå kl 11 til 12, kåring av største, minste og styggaste fisk. Deltakaravgift 50 kroner. Ansiktsmaling, styltekonkurranse, hesteskokasting mm. Kl 1200: … Fortsett Familiedag og fiskekonkurranse på kaien 7. september!

Christine er årets sambygding!

Årets sambygding 2019 Christine Westervik. Ho vart tildelt prisen på 17.-mai arrangementet på Leiknes skule.   Prisvinnaren Christine Westervik (t.h) saman med leiar i Bygdelaget 5915, Inger Helen Midtgård.  Juryen seier: Årets sambygding er ein person som gjennom heile oppveksten og i vaksen alder har gjort ein formidabel innsats for å skapa aktivitet, samhald, glede og trivsel. … Fortsett Christine er årets sambygding!

Liv og Lyst-kvelds, Steinar til minne og biosfære-inspirasjon

Ein fin gjeng var samla rundt kveldsbordet då bygdelaget inviterte til høgtideleg opning av Steinarstova og eit inspirerande foredrag om biosfære-satsinga i Nordhordland. Om ikkje lenge kan Nordhordland, som første region i Noreg, få status som såkalla biosfæreområde i UNESCO. Dette kom Kari Natland frå Regionrådet for å fortelja oss om. Ho la vekt på … Fortsett Liv og Lyst-kvelds, Steinar til minne og biosfære-inspirasjon