idedugnad3

I oppsummeringsrunden fekk den som hadde ordet holda tak i ein gamal teglstein frå Hjelmås Teglsteinsverk, som er ein viktig del av bygdas historie. Prosessleiar Kåre Spissøy til venstre